O nás

Usnesením ustavující členské schůze konané dne 26.1.1993, osvědčené notářským zápisem, sepsaným JUDr. Jiřím Noskem, notářem v Kolíně, Politických vězňů 33, pod č.j. NZ 16/93, N 17/93 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň byly schváleny stanovy družstva.

Hlavní činností SALIMA družstva Velim je zemědělská výroba zaměřená na rostlinnou výrobu.

Družstvo hospodaří na 800 ha půdy.

Pěstujeme převážně:

Ve službách provádíme orbu, přípravu, setí, ochranu rostlin i sklizeň zemědělských komodit.

Pozemky obhospodařujeme s péčí řádného hospodáře při použití půdoochranných technologií.

Máme zájem o pronájem i nákup zemědělské půdy na západ od Kolína.

V našem areálu provozujeme mostní váhu 60t, nadzemní výdejní stanici nafty, čističku obilí, opravářskou dílnu se skladem náhradních dílů, garáže pro zemědělskou techniku, 5 skladovacích hal na obilí, zázemí pro naše pracovníky a kanceláře družstva s prodejním skladem pro drobný prodej našich komodit.

Areál družstva

GPS: 50°3'33.227"S, 15°6'9.011"V